Materiál budúcnosti?

Konopný betón

Stavebný materiál so zápornou uhlíkovou stopou a pozitívnym vplyvom na ľudské zdravie

Viac o konopnom betóne >>

Vlastnosti konopného betónu

Spojením čiste prírodných surovín: vápna, minerálov, konope a vody vzniká konopný betón - materiál so zápornou uhlíkovou stopou a pozitívnym vplyvom na ľudské zdravie.


 • Ekologický, biologický, organický
 • V zime izoluje, v lete sa neprehrieva
 • Umožňuje prechod vodných pár
 • Potenciál lokálnej dostupnosti
 • Čisté zloženie ( vápnik, kremík, uhlík )
 • Záporná uhlíková stopa ( ~108kg/m3 )
 • Konope je rastlina mnohých úžitkov
 • Priaznivý vplyv na telesné aj duševné zdravie

Ekologický stavebný materiál

Viete si predstaviť, že by vám dom vyrástol na poli za dedinou? Viete si predstaviť, že pri stavbe vášho domu budú používané procesy, ktoré v prírode vytvárajú pohoria a prebiehajú tiež pri výstavbe ľudského tela? Že samotná stavba môže pre vás vytvárať čistý, voňavý vzduch a optimálnu zdraviu prospešnú mikroklímu? Aký materiál by ste použili na stavbu domu, aby ste sa týmto vlastnostiam priblížili?

Konopný betón je izolačný výplňový materiál so zápornou uhlíkovou stopou, používaný najčastejšie ako výplň nosných drevených konštrukcií. Je možné z neho vybudovať stenu v plnej hrúbke materiálu bez ďalších dodatočných izolácií. Pri použití správnej zmesi je vysoko biologicky kompatibilný (vápnik, kremík, uhlík, celulóza) bez nutnosti použitia kontroverznej chémie. Umožňuje prechod vodných pár cez steny a tak prispieva k vytváraniu zdravej mikroklímy vo vnútri stavby. Navyše konope pri raste zachytáva a viaže do seba uhlík (CO2) z ovzdušia. Rovnako je uhlík viazaný do materiálu aj pri dlhoročnom procese mineralizácie vápna vo vašej stavbe. Pri týchto procesoch vzdušný uhlík vo forme CO2 reaguje s haseným vápnom a mení sa na kameň - vápenec.

Stena z konopného betónu

Čo Vám ponúkame

Konopný betón je na našom území pomerne novinka a je o ňom dostupných len málo informácií. Preto sme sa začali zaoberať komplexným výskumom tohto materiálu, zbierať praktické skúsenosti a informácie, spracovávať ich do zmysluplných, hodnotných a ucelených výstupov.

Dávame pre Vás k dispozícii zhrnutie najaktuálnejších výstupov z nášho výskumu ( čestvé info priamo z pece, ešte teplé ), ktorým sa zaoberáme od r. 2018:

 • Ako si vybrať pojivo a aký je medzi nimi rozdiel?
 • Prečo obyčajné vápno nestačí? Alebo áno?
 • Zloženie zmesí používaných v rôznych krajinách EÚ a vo svete
 • Dokumentácia najčastejších chýb a nedostatkov pri práci s konopným betónom
 • Usmernenie ku konštrukcii: Na čo si dávať pozor a na čo myslieť pri návrhu
 • Usmernenie pri realizácii: Na čo si dávať pozor pri práci s konopným betónom

*Súčasťou prezentácie je aj bohatá multimediálna dokumentácia, fotky a videá z projektov.

*Možnosť konzultovať konkrétnu konštrukciu s návrhom pracovného postupu pre konkrétny projekt.

*Ponúkame Vám tiež možnosť navštíviť niektorý z našich projektov a dotknúť sa konopného betónu.

V prípade záujmu o konzultáciu / prezentáciu nás kontaktujte na uvedenom e-maile:

👉 slovensko@konobeton.sk 👈

👉 V pohodičke píšte, volajte ;)
Pošlem vám bližšie informácie.

Ponuka spolupráce

Tvoríme platformu tech. podpory pre realizátorov a samorealizátorov konopných stavieb. Ktorúkoľvek časť si môžete zabezpečiť samostatne. S ostatným radi pomôžeme, doplníme do vášho projektu chýbajúce časti skladačky. Ponúkame vám nasledovné možnosti spolupráce pri realizácii vašich projektov:

Informácie
Náradie a nástroje
( horizontálny mixér )
Materiál a doprava
Priama účasť na projekte
( zaškolenie, rozbehnutie a nastavenie procesu )
Doplnenie stavebnej partie
Kontakty
( architekti, realizátori, pestovatelia... )

V prípade záujmu o bližšie informácie nás kontaktujte


0918 739 700
slovensko@konopnybeton.sk
Gregor Galeta ml.

O nás

Sme skupina nadšencov zdravých a ekologických stavebných materiálov. Našim zámerom je zvyšovať povedomie a dostupnosť prírodných stavebných materiálov. Tvoríme komunitu ľudí navzájom zdieľajúcich a vymieňajúcich si informácie a skúsenosti.

Zaoberáme sa komunitným výskumom a vývojom prírodných stavebných materiálov a pracovných postupov. Aktuálne s primárnym zameraním na konopný betón ale aj iné prírodné materiály ako je drevo, slama, hlina, kameň, konope a podobne. Zbierame informácie, dokumentujeme ekologické stavby, pracovné postupy a spracovávame ich do ucelených výstupov - publikácií, ktoré následne zdieľame s komunitou.

Spoluprácou s nami spoločne vytvárame hodnotu pre celú komunitu.
Spoločne tvoríme krajší svet pre nás všetkých.

Pridaj sa k nám

Z čoho vychádza naše know-how

 • Skúsenosti z vlastných realizácií
 • Partnerská spolupráca s realizátormi konopných stavieb
 • Konzultácie s architektmi a realizátormi
 • Návštevy a rozhovory s majiteľmi konopných domov
 • Dokumentácia stavieb z konopného betónu
 • Vedecké práce k téme konopný betón, vápno a stavby z prírodných materiálov
 • Praktické príručky od výrobcov certifikovaných materiálov, výrobcov a dodávateľov certifikovaného konopného betónu
 • Účasť na praktickom workshope s konopným betónom
 • Partnerská spolupráca, odborné konzultácie s Mabeko.CZ
 • Napojenie na globálnu komunitu realizátorov konopného betónu

Stavby a referencie >>

Konopné pazderie na Slovensku

V roku 2019 sme realizovali prvý transport konopného pazderia, čo nám otvorilo možnosť každodenných experimentov s konopným betónom.

Výzva pre rok 2022

!! Hľadáme partnerov na dlhodobú spoluprácu !!

Aj v roku 2022 sa otvárame rôznym formám partnerskej spolupráce.

Sme podporná platforma pre realizátorov, stavebné firmy a pod. Dodávame a zbierame informácie z realizácii pre výskum. Ponúkame dáta z rozsiahleho výskumu pojív na báze vápna a konopného betónu ale aj iných prírodných stavebných materiálov. Spoločne môžeme tento materiál posunúť na novú úroveň.

Ponúkame možnosť spolupráce pri vývoji materiálov a stavebných postupov. Vieme doplniť chýbajúce časti skladačky do vašich projektov. Možnosti prepojenia cez rozsiahlu databázu architektov, realizátorov, pestovateľov atď. Ponúkame tiež možnosti propagácie a prísunu nových zákaziek.

Spoločne môžeme vytvárať pre ľudí zdravšie bývanie a zároveň šetrným prístupom k životnému prostrediu. Spoločne môžeme tvoriť krajší svet pre nás všetkých.

V prípade záujmu o spoluprácu nás kontaktujte:
slovensko@konopnybeton.sk alebo 0918 739 700, Gregor Galeta

Partneri

Našim hlavným partnerom je Mabeko.cz. Firma s bohatými skúsenosťami vo výstavbe domov z konopného betónu ako aj iných prírodných materiálov.

Firma Mabeko je doavateľom a realizátorom stavieb výhradne z certifikovaných materiálov Tradical® Hempcrete.

Na základe partnerskej spolupráce pre nás Mabeko zabezpečuje odborné konzultácie k realizáciám konopného betónu. Súčasťou partnerského programu je výmena informácií a skúseností z realizácií.

Navštíviť web