Stavebné materiály

slovensko@konopnybeton.sk
0918 739 700
Gregor Galeta

Prehľad stavebných materiálov

Uvádzame portfólio prírodných stavebných materiálov. Všetko čo potrebujete na prípravu konopného betónu, ale aj oveľa viac. V prípade záujmu o niektorý z uvedených materiálov nás kontaktujte na nižšie uvedené kontaktné údaje. Poskytneme vám všetky potrebné informácie.

Produkt

Konopné pazderie [EU]

Konopné pazderie vhodné na použitie ako stavebný materiál. Zmiešaním konopného pazderia, vápna a vody vzniká konopný betón. Konopné pazderie je chemicky neošetrené. Možné použiť aj ako podstielku pre zvieratá.

Konopné pazderie v sypanej forme. Balené v 20Kg balíkoch s rozmermi 35 x 40 x 80cm (112 litrov). Možnosť odberu samostatných balíkov alebo celých paliet. Na palete je 24 balíkov (480Kg). Na 1m3 konopného betónu je potrebných 110 kg pazderia.

  • Prašnosť: Menej ako 2%
  • Vlhkosť: Menej ako 16%
  • Frakcia: 5-20mm, 10-40mm
  • Objemová hmotnosť: 100-180Kg/m3

Pre bližšie informácie o cene a dostupnosti materiálu nás prosím kontaktujte na nižšie uvedené kontaktné údaje.


0918 739 700
slovensko@konopnybeton.sk
Gregor Galeta

Produkt

Hasené vápno, pasta [HU]

Hasené vzdušné biele vápno CL90 vo forme pasty. Žiadne práškové dehydráty vážení! Veľmi jemná, krémová, až maslová konzistencia vypovedá o kvalite tohto materiálu. Vhodné na použitie v omietkach, ale aj v zmesiach konopného betónu.

Označenie CL90 hovorí o čistote vápencov, ktoré dosahujú minimálnu hranicu 90%. V skutočnosti sa však ich čistota pohybuje okolo ~93% alebo viac. Vyznačuje sa vysokou plasticitou, spracovateľnosťou, je "mastné", "lepkavé" a má dobré pojivé vlastnosti.

Aj v súčastnosti sa na niektorých hradoch alebo historických pamiatkach nachádzajú vyhĺbené jamy s niekoľko desiatok rokov dozrievajúcim haseným vápnom. Samozrejme aj vy máte možnosť vybrať si medzi kvalitou, alebo rýchlou a lacnou prácou.

  • Balené v 25kg vreciach
  • Big-Bag 50ks ( 1.250kg )

Pre bližšie informácie o cene a dostupnosti materiálu nás prosím kontaktujte na nižšie uvedené kontaktné údaje.


0918 739 700
slovensko@konopnybeton.sk
Gregor Galeta

Produkt

Hydraulické vápno NHL [DE]

Prirodzene hydraulické vápno NHL sa vyznačuje dosahovaním vysokej pevnosti už po niekoľkých dňoch od aplikácie. Na rozdiel od vzdušného, haseného vápna, má schopnosť tuhnúť bez prístupu vzduchu, čo z neho robí materiál vhodný na použitie v zmesiach konopného betónu.

Vlastnosti hydraulického vápna sa môžu líšiť v závislosti od pôvodu a zloženia vstupných surovín, výrobcu, technológií a výrobných postupov. Hydraulické vápno z našej ponuky sa vyznačuje nízkou objemovou hmotnosťou a tým pádom aj väčším objemom balenia oproti ostatným NHL. Z vlastnej skúsenosti odporúčame používať v zmesiach pre konopný betón hydraulické vápna z našej ponuky. Dostupné sú rôzne typy označované podľa dosahovanej pevnosti (Pevnosť v tlaku 28 dní: 2 Mpa, 3,5 Mpa alebo 5 Mpa).

Prirodzene hydraulické vápna NHL vznikajú pálením vápencov s obsahom minerálov. Vyťažená surovina už dosahuje optimálne zloženie, preto nie je potrebné pridávať žiadne ďalšie prísady.

Pre bližšie informácie o cene a dostupnosti materiálu nás prosím kontaktujte na nižšie uvedené kontaktné údaje.


0918 739 700
slovensko@konopnybeton.sk
Gregor Galeta

Produkt

Puzolánové prísady [SK]

Minerálne prísady pre konopný betón. Pridaním minerálnej, puzolánovej zložky prebúdzame v materiáli hydraulickú aktivitu. Puzolány sa vyznačujú tým, že po zmiešaní s vodou samostatne netvrdnú, avšak v prítomnosti vody reagujú s rozpustným hydroxidom vápenatým za tvorby zlúčenín vápenatých silikátov a vápenatých aluminátov, ktoré sú nositeľmi postupne narastajúcich pevností.

Pridaním puzolánových prísad vytvárame zmesové hydraulické vápno HL. V porovnaní s prirodzene hydraulickým vápnom NHL, je HL tvorené až dodatočným pridaním minerálnej zložky do už vypáleného vápenca.

V závislosti od typu zvoleného puzolánu sa odvíja reaktivita výsledného produktu. Prirodzene hydraulické vápna NHL sa zvyčajne vyznačujú vyššou reaktivitou (rýchlejším nábehom počiatočnej pevnosti) oproti zmesovým HL, avšak vytvorením vlastnej HL zmesi môžeme znížiť vstupné náklady a tiež znížiť uhlíkovú stopu materiálu. Niektoré puzolány dokonca zvyšujú reaktivitu zmesí. Naväzujú na seba voľné vápno a soli vznikajúce v materiáli a tak bránia vzniku vápenných výkvetov.

Pre bližšie informácie o cene a dostupnosti materiálu nás prosím kontaktujte na nižšie uvedené kontaktné údaje.


0918 739 700
slovensko@konopnybeton.sk
Gregor Galeta

Produkt

Hydraulické spojivo -
Tradical® PF 70 [FR]

Tradical® PF 70 (Tradical 70) je priemyselne pripravené spojivo zložené zo vzdušného bieleho haseného vápna (CL 90, EN 459, 75%), hydraul. spojív (15%) a pucolánov (10%). Receptúra ​​na priemyselnú prípravu spojiva Tradical® PF 70 bola vyvinutá na základe podrobných rozborov vzoriek omietok a murovacích mált, odoberaných špecialistami spol. Strasservil (Lhoist - BCB Balthazard & Cotte Batiment, Francúzsko) z historických objektov na území celej Európy a v spolupráci s odborníkmi pamiatkovej starostlivosti Francúzskej republiky na konci 60. rokov min. storočia. Na základe týchto poznatkov bolia vyvinuté špeciálne spojivá na prípravu vápenných mált, v najväčšej možnej miere sa blížiacich svojimi vlastnosťami maltám historickým. Výrobcom spojiva Tradical® PF 70 je spol. Lhoist - BCB Balthazard & Cotte Batiment, Francúzsko, EÚ, spojivo je vyrábané v súlade s francúzskymi národnými normami DTU 20.1, kap. 2.2 a 4.2 a DTU 26.1.

Pre bližšie informácie o cene a dostupnosti materiálu nás prosím kontaktujte na nižšie uvedené kontaktné údaje.


0918 739 700
slovensko@konopnybeton.sk
Gregor Galeta