Konopný betón SK
Vízia a hodnoty organizácie

slovensko@konopnybeton.sk
0918 739 700
Gregor Galeta

Regeneratívny prístup v staviteľstve

Uhlíková stopa nie je ani z ďaleka jediný problém ktorý riešime.
Regeneratívny prístup v staviteľstve je omnoho komplexnejší pojem.

🔻 PREJSŤ NA HODNOTY ORGANIZÁCIE 🔻

Problém #1 - Rozsiahle zastavané a nepriepustné plochy

 • Silná koncentrácia betónových plôch v mestách
  • Vytvára suché a prašné prostredie
  • Narúša vsakovanie vody a vodný cyklus
  • Znižuje výskyt lokálnych zrážok
  • Spôsobuje výrazný nárast teplôt
  • Zabraňuje viazaniu CO2 do zdravej pôdy (1.poznámka)
 • Nedostatok zelene vytvára zlé podmienky pre život
  • Úbytok biodiverzity, redukcia rozmanitosti života

Riešenie

 • Integrácia ľudských sídiel v súlade s prírodou
 • Budovanie komunitných usadlostí, ecoVillages a rodových statkov
 • Väčšie rozostupy domov osadených v biotope v súlade s krajinou
 • Jazerné systémy na osadových pozemkoch, zdravá pôda, vsakovanie, malý vodný cyklus

Problém #2 - Nekonečná expanzia

 • Neustále pribúdajúce množstvo zastavaných plôch
 • Nekonečná expanzia na obmedzenej planéte
 • Neprimeraná potreba vlastniť
  • Chceme mať viac, pretože môžeme mať viac
 • Vlastníme viac ako skutočne potrebujeme?
 • Vytláčame ostatné druhy života za okraj ľudskej spoločnosti
  • Prežívame oddelenosť človeka od prírody

Ročne pribudne približne 5x viac bytov/domov ako je prírastok obyvateľov? Naozaj táto expanzia rieši problém nedostatku bytov/domov? Je vlastne problém nedostatku bytov/domov reálnym problémom?
Zdroj: (2.poznámka)

Riešenie

 • Efektívne a maximalizované využívanie dostupných priestorov
 • Vnútorná regenerácia hodnotových rebríčkov
  • Optimalizovať potrebu nadmerného súkromného vlastníctva
 • Zdieľaný prístup k nehnuteľnostiam
  • V skutočnosti nejde o potrebu vlastniť, ale mať prístup, dostupnosť
  • Stačí mať prístup k nehnuteľnosti v prípade potreby
  • Pri nehnuteľnostiach vlastnených nad štandardné potreby súkromných osôb
   (Napr.: Prezentačné sídla, Rekreačné nehnuteľnosti, Spoločenské priestory)
  • Spoločné vlastníctvo a komunitou vlastnené nehnuteľnosti
 • Naučiť sa vnímať viac sociálne ako materiálne hodnoty (zdieľanie)
  • Zameriavame väčšiu pozornosť na zdravé vzťahy ak zdieľame priestor
  • Rozvíjame svoju schopnosť spolupracovať, tvoriť vzťahy
 • Uprednostniť využitie priestorov so spoločenským prínosom
  • Hľadať spoločnesky prínosné využitie priestorov
  • Uprednostniť pred nadštandardom osobných potrieb
 • Využívajme už zastavené plochy, ktoré máme k dispozícii
  • Rekonštrukcie možno vyžadujú viac ľudskej práce
  • Niekedy cenovo náročnejšie, ale šetríme zdroje
  • Ťažba a spracovanie nových surovín má negatívny dopad na ŽP
  • Ľudská práca je obnoviteľný zdroj bez dopadu na životné prostredie
  • Koľko ľudí sedí doma bez práce alebo majú nezmyselné povolania?
  • Tu vzniká priestor napríklad pre sociálne projekty
  • Sociálny podnik so zameraním na obnovu stavieb?

Aj zdanlivo finančne nerentabilné projekty môžu byť financované s podporou komunity, či rôznych organizácii, fondov pre regeneráciu ak spĺňajú kritériá spoločenského, či enviromentálneho prínosu.

Problém #3 - Nepoznáme svoje skutočné potreby

 • Neprimerané nároky na priestor
  • Vlastníme veľa podlahovej plochy na osobu
  • Ľudia stavajú obrovské domy, pretože chcú a môžu
  • Nepoznáme svoje skutočné potreby
  • Dizajnujeme priestor z rozmaru
 • Uprednostňujeme veľký priestor pred kvalitou
  • Zaplatíme si za veľký priestor
  • Avšak máme problém zaplatiť kvalitné materiály
 • Veľké stavby sú náročné na energie a údržbu
 • Stávame sa väzňami vo svojich zlatých klietkach
  • Dizajnujeme priestor tak aby sme sa oddelili
  • Staviame betónové ploty
  • Chceme mať všetko pre seba v pohodlí domova
  • Preferujeme osobný komfort pred sociálnymi väzbami
  • Prežívanie oddelenosti je odrazom vnútornej krízy človeka

Prežívame oddelenosť od spoločnosi aj od prírody. To ako dizajnujeme svoj priestor je odrazom nášho duševného stavu aj stavu ľudskej spoločnosti.

Riešenie

 • Využívajme priestor efektívne
  • Menšie stavby šetria energie, zdroje aj životné prostredie
  • Menšie stavby šetria čas, peniaze aj náklady na údržbu
  • Nemusím generovať šialený prijem aby som splatil dlhy
  • Menej času v práci = viac času na priateľov a rodinu
 • Dizajnujme svoj priestor podľa skutočných potrieb
  • Pred návrhom projektu by sme mali zanalyzovať svoje potreby
  • Zamyslime sa, čo od priestoru naozaj potrebujeme
  • Aké sú naše najčastejšie aktivity
  • Potrebujem skutočne veľký dom ak 80% času trávim v práci?
  • Možno zistím, že do domu chodím iba prespávať
  • Možno chcem väčšinu čas tráviť v záhrade, alebo s priateľmi
  • Hrajme sa s priestorom a prispôsobme ho našim skutočným potrebám

Mnoho ľudí chce zabezpečiť materiálny blahobyt pre svoje rodiny. Dávajme však pozor na to, aby vonkajšie bohatstvo nebolo prejavom vnútornej chudoby. Oveľa väčšou hodnotou pre vašu rodinu sú dobré vzťahy a spoločne strávený čas!

Odporúčame zhliadnuť inšpiratívny dokumentárny film zo slovenskej produkcie homereset.sk
Film si môžete pozrieť tu >> www.homereset.sk

Architektúra zrkadlom duše človeka

Život v blízkosti priateľov, prienik v spoločných aktivitách a záujmoch, vzájomné obohacovanie sa, spoločné učenie nových vecí a rozvíjanie svojich zručností. Budovanie komunít za účelom vytvárania podporného priestoru a rozvíjania ľudského potenciálu a medziľudských vzťahov alebo vzťahov človeka k prírode. Vedeli by ste si predstaviť život v takýchto podmienkach?

Rozdielne zámery s ktorými priestor tvoríme majú za následok zmeny v dizajne priestoru. Dizajnovanie ľudských sídel nového veku môže zmeniť náš zaužívaný pohľad na priestor, oslobodiť našu kreativitu a tvorivý potenciál. Ak do nových konceptov vnesieme vyššie uvedené zámery, výsledný dizajn sa môže zásadne líšiť od zaužívaných konceptov, akými sú napríklad 3+1 alebo 4+KK.

Položme si otázku:
Ako by podľa vás mohol vyzerať návrh priestoru podporujúceho vytváranie sociálnych väzieb, rozvoj zručností, rozvoj ľudského potenciálu, integráciu do krajiny v súlade s prírodou a podporu biodiverzity, vzťahov človeka k prírode?

Čo o vás vypovedá priestor v ktorom aktuálne žijete?
S akým zámerom bol tvorený?
Čo je pre vás dôležité?

Hodnoty našej organizácie

🔺 PREČÍTAŤ VŠETKO 🔺

Nie len z chleba je človek živý, alebo inak povedané, nežijeme len pre peniaze. Ľudia majú tendenciu siahať vždy po cenovo najlacnejšej variante, ale narovinu, koľkí z nás si spravia hodnotovú tabuľku a rozhodujú sa pre produkt, či spoluprácu na základe súčtu bodov finančných aj nefinančných hodnôt?

Položme si otázku:
Koľko pozornosti v projekte dávame ekonomickým hodnotám?
A koľko pozornosti v projekte dávame ostatným, nemerateľným hodnotám?

 • Dopad na životné prostredie
 • Spoločenský prínos projektu
 • Tvorba medziľudských vzťahov
 • Rozvíjanie vzťahu k životu a prírode
 • Regenerácia ekosystémov
 • Tvorenie prostredia spolupráce
 • Tvorba komunít

Aké iné (nefinančné) hodnoty sú v živote pre vás dôležité?
Ako sa tieto hodnoty prejavujú pri návrhu a realizácii vášho projektu?

Aké projekty podporujeme?

 • Projekty s komplexným využitím prírodných materiálov
 • Projekty s optimálnou podlahovou plochou na osobu
 • Projekty s menšou hustotou zastavaných plôch
 • Podporujeme svojpomocných realizátorov
  • Vytvárame podporný priestor pre rozvoj zručností a schopností
 • Vytvárame priestor pre spájanie ľudí s rovnakým záujmom
  • Dávame priestor novým ľuďom v tíme
  • Realizácie workshopov
 • Projekty na ktoré nadväzuje regenerácia pôdy (1.poznámka)
  • Vybudovanie permakultúrnej záhrady
  • Aplikácia regeneratívnych prístupov
  • Regeneratívne poľnohospodárstvo
 • Dôležité je, pre koho je projekt realizovaný
  • Či je to len ďalšia vila v súkromnom vlastníctve jednej osoby
  • Alebo komunitou vlastnené centrum
  • Rodinný domček s permakultúrnym pozemkom 👍🏻
 • Projekty s myšlienkami trvalej udržateľnosti
 • Projekty s regeneratívnym dizajnom
 • Projekt: Nebúrať, ale obnoviť!

Vždy, keď kupujem produkt alebo službu vymieňam časť svojej energie a umožňujem danému subjektu pokračovať a rozvíjať jeho činnosti. Napríklad pri nákupe výrobkovv s plastovým obalom podporujem ich výrobcov a vytváram pre nich priestor na trhu. Stávam sa investorom a financujem ich ďalšie aktivity. Rovnako aj v iných oblastiach podnikania, napr. pri stavebných firmách spoluprácou podporujem ich ďalší rozvoj a pole pôsobenia. Preto je vhodné zvážiť, koho chcem podporiť a na základe čoho sa rozhodujem pre spoluprácu?

Hodnoty našej organizácie

 1. Hodnota spolupráce
  • Vytvárame komunitu ľudí so záujmom o pestovanie, spracovanie konope a prírodné staviteľstvo
  • Vytvárame prostredie, podmienky a impulzy k spolupráci medzi členmi komunity
  • Vzájomná výpomoc, výmena informácii, delíme sa o svoje skúsenosti a vedomosti
  • Hľadáme možnosti ako aktívne zapájať komunitu do spoločného tvorenia a spolupráce s našou platfromou
  • Pozývame ľudí do spolupráce cez workshopy alebo ponúkame tiež možnosť individuálnej participácie na našich projektoch
 2. Hodnota medziľudských vzťahov
  • Je jedným zo zámerov, prečo umožňujeme novým ľuďom účasť na našich projektoch
  • Na našich projektoch sa stretávajú ľudia s podobným záujmom, vznikajú nové prepojenia
  • Spájame ľudí s rovnakými alebo podobnými hodnotami
  • Spolupráca rozvíja a posilňuje medziľudské vzťahy
 3. Rozvoj ľudského potenciálu
  • Našim zámerom je zdieľanie skúseností, vedomostí a vzdelávanie ľudí
  • Podporujeme ľudí, ktorí si chcú prejsť skúsenosťou stavby vlastného domu
  • Tvoríme komunitu, priestor pre vzájomnú podporu a výmenu informácií
  • Podnecujeme rozvoj ľudského potenciálu umožnením participácie na projektoch
  • Organizujeme workshopy a iné vzdelávacie, či podporné aktivity
 4. Vnímanie hodnoty
  • Ak raz ponesieš svoju vlastnú vodu, naučíš sa hodnotu každej kvapky
  • Pri svojpomocnej realizácii sa človek naučí vážiť si hodnotu vykonanej práce
  • Naučí sa vážiť si prácu druhých ľudí a tiež ich pomoc a spoluprácu
  • Hodnotnou je tiež samotná skúsenosť rozvíjajúca naše schopnosti
  • Aj cez komunitu sa snažíme ľudí zapojiť do procesu spoločného tvorenia hodnoty
 5. Udržiavame hodnotu v našej blízkosti
  • Našou snahou je udržiavať hodnotu v našej krajine
  • Podporujeme našich, slovenských dodávateľov
  • Hľadáme využitie lokálnych materiálov (výskum)
  • Snažíme sa vytvoriť lokálnu produkciu materiálov

Položme si otázku:
Čoho chcem byť súčasťou?
S kým spolupracujem?
Čo, alebo koho podporujem?

Rozdelenie finančných tokov

Rozdelenie finančných tokov a investícií našej organizácie

 • Výskum a vývoj
  ( Financujeme výskum lokálnych stavebných materiálov )
 • Technológie
  ( Rozširujeme inventár vybavenia, strojov a náradia )
 • Šírenie povedomia
  ( Články, reporty, príspevky, súhrn informácií )
 • Spracovanie konope
  ( Aktivity na podporu pestovateľov a spracovateľov )
 • Fond regenerácie
  ( 2% zo zisku na regeneratívne projekty )

Brána do sveta regenerácie

Okrem realizácie stavebného projektu otvárame priestor k spolupráci v mnohých ďalších témach. Vytvárame podporné prostredie pre rozvoj ľudského potenciálu, potenciálu ľudí vytvárať hodnoty a zveľaďovať svet okolo seba. Otvárame bránu k novej, regeneratívnej spoločnosti. Cez spoluprácu s nami máte možnosť nahliadnuť do sveta regeneratívnych kultúr prípadne stať sa jeho súčasťou.

Dizajnujeme novú spoločnosť tak, aby každá živá bytosť na tejto planéte mohla prežívať pocit hojnosti a blahobytu. Vonkajší stav spoločnosti je však prejavom duševného stavu jednotlivcov, samotných tvorcov, ľudských bytostí. Pojem regenerácia preto zahŕňa rovnako vnútornú regeneráciu ľudskej bytosti ako aj regeneráciu vonkajšieho prostredia. Nezabúdame pri tom na planétu a ostatné formy života.

Kladieme si otázku:
Ako žiť v hojnosti, dostatku a blahobyte tak aby sme čo najviac znížili negatívny dopad na planetárne ekosystémy a ostatné formy života?

🌍 Platforma regenerácie >>
[odkaz doplníme čoskoro]
Dizajn regeneratívnych systémov a kultúr


*Poznámky pod čiarou

1.) Zelené plochy stabilizujú ekosystém

 • Zelené plochy zabezpečujú zadržiavanie vody v krajine a jej odparovanie
 • Odparovanie vody stabilizuje malý vodný cyklus a ovplyvňuje množstvo zrážok v lokalite
 • Zelené rastliny regulujú odparovaním teplotu v krajine a vytvárajú zdravú klímu
 • Najlepšou technológiou na zachytávanie CO2 sú rastliny a mikroorganizmy
 • Najviac uhlíka (až 70%) rastliny ukladajú do koreňového systému a do pôdy
 • Zdravá pôda obsahuje mikroorganizmy, ktoré do nej viažu obrovské množstvo uhlíka (CO2)
 • Mikroorganizmy stabilizujú živiny v pôde a znižujú potrebu umelých hnojív
 • Zdravá pôda zvyšuje kondíciu rastlín a tak aj odolnosť rastlín proti škodcom a chorobám
 • Zdravá pôda = Zdravé jedlo bohaté na živiny = Zdravý človek
  ( Rozdiel v chuti organicky pestovanej zeleniny je v porovnaní so supermarketmi výrazný! )
 • Zdravá pôda prináša ekonomické benefity pre farmárov a pestovateľov

2.) Ročný prírastok bytov/domov

V 3. štvrťroku 2021 bolo skolaudovaných 4.654 bytov (vrátane rodinných domov). V súhrne za 1. až 3. štvrťrok 2021 úrady schválili dokončenie 14 011 bytových jednotiek, čo nedosahovalo hodnoty z minulého roka. A to ešte nie je uzavretý 4. kvartál...

Prírastok obyvateľov SR od roku 2000 je asi 70.000 obyvateľov. Čo je priemerne 3.500 obyvateľov/rok. Z toho mi vychádza, že na jedného obyvateľa pripadajú minimálne 4 domy/byty.

Ak počítame, že v bytovej jednotke bývajú približne 3 ľudia povedzme rodina. Tak potom na každú rodinu pripadá minimálne 12 bytov alebo domov.

Otázka teda je... Kde všetky tie byty a domy sú? Kto ich vlastní? A kto v nich býva?

Zdroj: https://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail/cbc5b37d-2931-4aa8-b184-011457014199