Konopný betón

slovensko@konopnybeton.sk
0918 739 700
Gregor Galeta

Čo je konopný betón?

Téma ekológie je v dnešných dňoch veľmi aktuálna. Staviteľstvo vo forme, v akej je dnes realizované hlavným prúdom, má v značnej miere negatívny vplyv na životné prostredie a v neposlednom rade aj na zdravie ľudí. Spojením dvoch úžasných prvkov, vápna a konope, vzniká konopný betón - materiál, so zápornou uhlíkovou stopou a pozitívnym vplyvom na ľudské zdravie. Využívanie prírodných, ľahko obnoviteľných surovinových zdrojov je jedným zo znakov vyspelej spoločnosti. Nejde len o to, že sa v nich žije zdravo, ale tiež o to, že nie sú záťažou pre životné prostredie.

Dom z konopného betónu 180m2

Článok

Materiál budúcnosti

V nižšie uvedenom článku sú popísané základné princípy konopného betónu. V praxi to nie je úplne také jednoduché ako by sa na prvý pohľad mohlo zdať, no napriek tomu nám tento materiál dokáže priniesť veľké množstvo výhod a benefitov.

Prejsť na článok >>

Konopný betón na Slovensku

V súčasnosti, ak chceme na Slovensku realizovať stavbu z konopného betónu, môžeme použiť certifikované spojivá, ktoré sú vyrobené a navrhnuté priamo pre použitie v zmesi konopného betónu. Tieto spojivá sa však dovážajú zo zahraničia, z veľkej diaľky. To ovplyvňuje výslednú cenu zmesi a samozrejme životné prostredie, čo nie je úplne v súlade s našou filozofiou.

Alternatívou sú zmesi z lokálnych surovín. Použitím lokálnych materiálov dokážeme znížiť cenu konopného betónu o viac ako polovicu. Poznáme presné zloženie a môžeme eliminovať zložky s kontroverzným dopadom na zdravie človeka, či životné prostredie. Nevýhodou však je, že s využívaním alternatívnych zmesí máme na Slovensku len málo skúseností. Preto treba dôsledne zvážiť, do akej miery chceme experimentovať.

Dostupnosť konopného pazderia z lokálnych zdrojov je na Slovensku veľmi nízka alebo nulová. V dnešnej dobe sa konope u nás pestuje a spracováva vo výrazne menších množstvách ako v minulosti. Väčšinou je možné kúpiť nespracovanú konopnú slamu, ale konopné pazderie takmer vôbec. Zatiaľ nemáme informácie o stroji na našom území, ktorý by vedel spracovať konope dostatočne efektívne, kvalitne a v dostatočnom objeme na to, aby bolo pazderie použiteľné. Ďalším faktom je, že cena dovezeného pazderia je zásadne nižšia, ako cena pazderia, ktoré dokážeme vyprodukovať lokálne. Naše pazderie pochádza z krajín EÚ.

Zhrnutie nášho výskumu a materiály pre štúdium sú dostupné na vyžiadanie.
Kontaktujte nás: slovensko@konopnybeton.sk

Prehľad stavebných materiálov >>